Over ons

SVF Nederland is een coöperatieve vereniging van ondernemers die een zelfstandig bestaan combineren met sociale verbondenheid. SVF staat voor: Sociaal Verbonden Federatie.

Specialisaties

  • Verslaafden en ex-verslaafden
  • Daklozen en ex-daklozen
  • Wsnp-dropouts
  • Mensen onder het sociaal minimum
  • Afgewezen cliënten van gemeenten en andere schuldhulpinstellingen
  • Recidivisten
  • Mensen met een eigen woning

NVVK

SVF Nederland is sinds 1 november 2009 lid van de NVVK.

Kamer van Koophandel

SVF Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.

Betaalvereniging Nederland

SVF Nederland is aangesloten bij de Convenant Basisbankdiensten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. SVF Nederland houdt zich vanzelfsprekend aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Door u verzonden e-mails zullen nooit aan derden worden overgedragen, tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en dan uitsluitend in het kader van informatieverstrekking aangaande onze dienstverlening. Voor statistische doeleinden worden bezoekersaantallen van onze site bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden bijgehouden voor intern onderzoek en verbetering van website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Ons registratienummer is 1259831.

Belangrijke documenten

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen de volgende documenten van belang zijn:

HOOFDKANTOOR

Coöperatieve Vereniging SVF Nederland u.a.
Postbus 48
3956 ZR LEERSUM
085-8769813
hoofdkantoor@svf.nl
 

Lid van de NVVK

Lid van de NVVK