Schuldeisers

SVF Nederland werkt graag samen met schuldeisers aan oplossingen voor de financiële problemen van schuldenaren. Het liefst treffen we regelingen met de oorspronkelijke schuldeiser. Meestal is dat het bedrijf dat u de dienst of het product heeft geleverd waarvoor u nog moet betalen. In veel gevallen echter heeft dat bedrijf het incasseren van de vordering overgedragen aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

Incassobureau’s


SVF Nederland werkt in principe alleen samen met incassobureau’s die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. Indien een incassobureau geen lid is van de NVI, dan informeren we bij de NVI naar de betrouwbaarheid van het bureau. Eventueel wordt de correspondentie gevoerd met de oorspronkelijke schuldeiser of wordt om een machtiging gevraagd.

Gerechtsdeurwaarders

SVF Nederland werkt in principe alleen samen met gerechtsdeurwaarders die zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Gerechtsdeurwaarders kennen in Nederland een eigen geschillenkamer bij de rechtbank in Amsterdam: de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

 

 

 

 

 

 

HOOFDKANTOOR

Coöperatieve Vereniging SVF Nederland u.a.
Postbus 48
3956 ZR LEERSUM
085-8769813
hoofdkantoor@svf.nl
 

Lid van de NVVK

Lid van de NVVK