Schuldhulpverlening

Wanneer u schuldhulpverlening via één van onze kantoren wilt hebben, gaat dat gepaard met budgetbeheer. Budgetbeheer geeft een grotere zekerheid voor de schuldeisers en u zelf dat de aflossingscapaciteit op tijd betaald wordt.

De aflossingscapaciteit is het maximale bedrag dat gereserveerd kan worden voor het aflossen van uw schulden en wordt berekend conform de wettelijk vastgestelde Recofa berekenings methode. Bij deze methode wordt uiteraard rekening gehouden met de betaling van uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud. Na overeenkomst met de schuldeisers over de terugbetaling van uw schulden, wordt dit bedrag maandelijks uitbetaald.

Via de Recofa methode wordt uw inkomen gedurende het traject teruggebracht tot rond het bijstandsniveau. Dit is conform de eis van de schuldeisers, omdat zij verwachten dat u zich maximaal inzet om zoveel mogelijk van uw schulden af te lossen. Het is wel zo dat u na het afronden van het traject schuldenvrij bent. U heeft dan een schone lei, dit betekent dat u zonder schulden een nieuwe start kunt maken. Het traject duurt over het algemeen 36 maanden. De 36 maanden gaan in op het moment dat alle crediteuren akkoord zijn gegaan met het betalingsvoorstel.

Wat verwachten wij van u:

  • Dat u ons gedurende de regeling op de hoogte houdt van veranderingen in uw inkomen, vaste lasten of gezinssamenstelling.
  • Een actieve opstelling en medewerking.
  • Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan gedurende de regeling (dus ook geen huurschuld, roodstand bij de bank, energie enz).
  • U mag geen nieuwe overeenkomsten afsluiten.
  • Indien zonder werk, actief naar werk zoeken.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Overzichten van onze werkzaamheden zijn 24 uur per dag te volgen via internet.
  • Overzichten van betalingen verricht door ons, te volgen via internet.
  • Budgetbegeleiding en advies.
  • Dat alle schuldeisers stipt per maand betaald worden, te volgen via internet.

 

Voor vragen kunt u ons bellen of een e-mail sturen.

Financiering van de (private) schuldhulp

Schuldhulpverlening kan in Nederland, conform de wet, alleen om niet geschieden. Om niet betekent in dit geval, dat aan de schuldenaar geen geld gevraagd mag worden voor onze dienstverlening. SVF is lid van de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren) en het lidmaatschap van deze organisatie vereist dat wij geen vergoeding kunnen vragen voor onze werkzaamheden. Onze organisatie wordt niet gesubsidieerd of betaald uit gemeenschapsgeld.

Om schuldhulpverlening voor particulieren mogelijk te maken betekent dit dat onze organisatie de kosten van de werkzaamheden elders gefinancierd moeten krijgen en dient de aankomende cliënt dus op zoek te gaan naar een sponsor.

Akkoorden

In sommige situaties is het sluiten van eenmalig akkoord voor afkoop een aantrekkelijke mogelijkheid. Indien een cliënt in de gunstige omstandigheden verkeert via een derde partij (familielid, werkgever, diaconie, fonds) over een substantieel bedrag te beschikken, dan kan door onderhandelingen met de schuldeisers getracht worden tot een akkoord te komen middels een eenmalige afkoop tegen finale kwijting. U kunt u hiervoor het beste contact opnemen met een van onze regiokantoren.

Inspanning of resultaat

SVF heeft een inspanningsverplichting om het traject succesvol af te ronden. Voor het resultaat zijn we afhankelijk van de crediteuren.

HOOFDKANTOOR

Coöperatieve Vereniging SVF Nederland u.a.
Postbus 48
3956 ZR LEERSUM
085-8769813
hoofdkantoor@svf.nl
 

Lid van de NVVK

Lid van de NVVK